Steuncomité - 28e Fos De Sperwer - Scouts Waarschoot

Steuncomité: ‘Wat kan ik daaronder verstaan?’

S coutswerking ondersteunen
T evreden scoutsleden
E rvaringen delen
U itdaging, het steuncomité vervangt het vroegere oudercomité
N ieuwe mensen leren kennen
C ollectief doel
O rganiseren van activiteiten (bv. Halloweenwandeling, ed..)
M eewerken aan omkadering de Sperwer
I nkomsten voor onderhoud lokalen, aankoop en onderhoud spel- en kampeermateriaal
T offe ontspanning
E n zoveel meer!

 

Voel jij enige verbondenheid met Scouts Waarschoot en heb je zin om een actieve en ondersteunende bijdrage te leveren aan de scoutswerking?

Of voel je het kriebelen om sporadisch als vrijwilliger mee te helpen? Dat kan!

Zowel ouders, familie of vrienden van scoutsleden als oud-leiding zijn zeer welkom om deel uit te maken van het steuncomité!

Mail naar: steuncomite.desperwer@gmail.com

Hopelijk tot dan!

Argali (Lien De Vriendt), Kiwi (Jonathan Goethals) & Stern (Ann-Sophie Pede). 

Mara - vrijdag 11 september 2015 17:52
design by nalo.be